Veel gestelde vragen

Wat doet een soort Chinese Yoga voor ons bedrijf?

De Tao training onderscheid zich door haar nadruk op het vergaren en beheren van energie; vermogen. En om verantwoord met dat vermogen om te gaan hoort krijgskunst tot de training. In het bedrijfsleven wordt krijgskunst bedreven zonder besef van de vereiste krijgskunstige principes. MENG Trainingen biedt inzicht in het optimaal en duurzaam functioneren van het individu en team op het grotere slagveld.

 

Heeft het iets met Tai Chi te maken?

Ja. Tai Chi is feitelijk het onderliggende principe van alle Taoïstische kunsten, verbeeld in het Yin-Yang symbool. Tai Chi Ch’uan, of schaduw boxen is één van de disciplines die deel uit maken van de Taoïstische training. Het eigen maken van de complexe series bewegingen vereist langdurige inzet. Wij bieden een aantrekkelijke gelegenheid om het werken met de principes van Yin enYang energie te verkennen.

Hoe plaats ik de Tao Training tussen Mindfulness, Body-Mind, Yin- Yang Yoga...?

De markt loopt over van de trainingen die gebaseerd zijn op Oosterse tradities, vaak vermengd met moderne Westerse invloeden. Ook de Tao training gaat met zijn tijd mee. Maar de inspiratie is al sinds eeuwen de natuur – en die principes zijn onveranderd. Tao training gaat in ieder geval niet over het trainen van wilskracht door je lichaam uit te dagen haar grenzen op te zoeken door bijv. een moeilijke houding te bereiken. Tao training gaat in eerste instantie over leren voelen. Jezelf toestaan om daadwerkelijk contact te maken, helpt je dingen te zien zoals ze werkelijk zijn.
Bovendien ontwikkelt je lichaam dan het aangeboren vermogen zichzelf te herstellen en te genezen. Daarbij wordt ook de geest van eerbied en dankbaarheid getraind. Hoe dat zich verhoudt tot de andere trainingen kan je het best zélf ervaren. Kom eens langs voor een proefles!

Is Taoïsme een religie?

Taoïsme is een praktische benadering van de mens, zijn werk en de wereld, die gericht is op de beleving van het dagelijkse bestaan. Daarin vind je religieuze, filosofische en meer praktische stromingen (geneeskunde,
krijgskunst, voedingsleer, feng shui etc). Studio MENG Tao training beweegt van de praktische hoek naar de meer esoterisch kant: de Innerlijke Alchemie. Dat betekent dat de student zijn eigen kracht onderzoekt en zich bewust wordt van zijn individuele pad. De training richt zich eerst nadrukkelijk op de verbinding met het lichaam als middel tot ontwikkeling. Het menselijk potentieel wordt grondig onderzocht met methodes van lichaamsbeweging, meditatie, zelf-heling en krijgskunst.

Wat moet ik aan? Moet ik iets meenemen?

Je hoeft niets mee te nemen, al kan het prettig zijn een flesje water bij de hand te houden.
Als we al matjes gebruiken worden deze door de trainer verzorgd. Zorg voor makkelijke kleding
waarmee je je eigen temperatuur goed op peil kunt houden (bijv. verschillende lagen).
Houd er rekening mee dat de vloer soms koud is. (Buiten)schoenen zijn in de zaal niet toegestaan.

Ik heb een fysieke beperking – kan ik wel meedoen?

Ja. Alle trainingen kunnen door iedereen genoten worden – zwanger, blind, MS, Parkinson… Breng de trainer wel tijdig op de hoogte wanneer je een aandoening hebt – dan kan hij daar in de training rekening mee houden.
De zaal van Studio MENG in de Helmersstraat bevindt zich op de 2e verdieping en er is geen lift. In overleg kan hulp worden verleend.